/ Materialval /
50000 +
Framgång fall
20 +
År av projekterfarenhet
5 um
Detektionsnoggrannhet
2 um
Bearbetningskapacitet Noggrannhet
Produkt & Service
Våra formtyper är mycket rika, inte bara den befintliga enstaka formen, framsteg etc., utan också olika typer kan anpassas efter kundens behov.